CV Edwin Kessels

Het ontwerpen en bouwen van een geautomatiseerde uitrol-procedure via Altiris om een 2-node Oracle Real Application Cluster (RAC 10g Release 1) inclusief Oracle Database te installeren en te configureren.

vtspn

vts Politie Nederland – Odijk, Driebergen

April 2007 – december 2007

Opdrachtbeschrijving

De opdracht bestond uit een tweetal onderdelen. Het eerste onderdeel (april tot en juli 2009) had betrekking op het maken van een geautomatiseerde (unattended) installatie-procedure voor een twee-node Oracle Real Application Server (RAC) configuratie, Oracle 10g Release 2 database voor een HP-UX Unix-omgeving met een Veritas Clustered file system en Oracle Application Server (Oracle 10g release 2 en 3) voor een Microsoft Windows platform.

Het tweede deel van de opdracht bestond uit het operationeel beheer van Oracle database (Oracle8i, Oracle9i en Oracle10g) en Oracle Application Server (Oracle 10g Release 2 en 3) voor landelijke politie applicaties.

Omgeving

Voor de Oracle RAC en database configuratie wordt gebruik gemaakt van een HP-UX Unix systeem. Voor het onderbrengen van de Voting Disk, Cluster Registry en databases files (specifiek voor Oracle RAC), wordt gebruik gemaakt van een Vertias Cluster files system. De landelijke politie applicaties draaien op HP-UX, Tru64 en Windows platformen.

Werkzaamheden

Voor de uitrol van gestandandiseerde software in binnen vts Politie Nederland is gekozen voor het gebruik van Altiris. Voor dit mechanisme zijn scripts ontwikkeld waarmee complete Oracle software stacks inclusief configuratie kan worden uitgerold. De nadruk in dit ontwikkelproces lag vooral op het verzamelen en valideren van systeem-informatie (shell-scripts in Unix waarbij ondermeer gebruik wordt gemaakt van sed en awk).

Het operationeel beheer bestond vooral uit het draaiende houden en uitvoeren van preventief onderhoud op Oracle Databases en Oracle Application Servers. De infrastructuur wordt gebruikt voor het hosten van landelijke politie applicaties waaronder BlueView, een Google-achtig applicatie (Oracle 10g Database met Text-option) waarbij gezocht kan worden in allerlei politie-systemen. Voor het beheer van de Oracle-omgeving werd Oracle Grid Contol ingezet voor pro-actief beheer.

Relevante producten

Databases

Oracle8i, Oracle 9i Release 2, Oracle 10g Release 2

Database options

Oracle 10g Release 1 RAC
Oracle DataGuard (active-passive cluster)
Oracle Text Option

Application Servers

Oracle Application Server Release 2 en 3

Operating Systems

Unix : HP-UX, Tru64
Windows : Microsoft Windows 2000, 2003

Software pakketten

Deployment : Altiris