CV Edwin Kessels

Implementatie / troubleshooting Oracle Application Server in Hot Cluster Configuration
Infrastructure database in RAC-cluster (Oracle 10g release 2)
Identity Management: OracleAS 10g Release 2, AS en HTTP-Server OracleAS 10g Release 3

vtspn

VTS Politie Nederland – Landelijk

Oktober 2008 – heden

Opdrachtbeschrijving

Binnen vtsPN (voorziening tot samenwerking Politie Nederland wordt het BVH (BasisVoorziening Handhaving) project landelijk uitgevoerd. Door middel van BVH verkrijgen de politie-korpsen een gemoderniseerd en gestandaardiseerd informatie-systeem ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden. Het BVH-platform bestaat naast de kern uit een veelvoud van satelieten, zo ook de Java-satelieten. Deze sateliet wordt gevormd door een tweetal door vtsPN ontwikkelde Java applicaties. Deze applicaties maken gebruik van de services welke door de Oracle Application Server (OAS) worden geboden (Identity Management en OC4J-containers). Het Landelijk Implementatie Team is ondermeer verantwoordelijk voor het installeren van de Infrastructure database (in Real Application Cluster configuratie), Oracle Internet Directory (LDAP), OC4J-containters, HTTP-servers en de twee Java applicaties zelf. Daarnaast worden vanuit het team ook lokale beheerders ondersteund in hun werkzaamheden.

Omgeving

Aan de omgeving worden qua beschikbaarheid hoge eisen gesteld. Hierdoor is er gekozen om de infrastructure-database waarvan de Oracle Application Server gebruikt maakt, in een Oracle Real Application Cluster (RAC) onder te brengen. De infrastructure-database draait op een tweetal Linux nodes (Redhat Enterprise Linux) waarbij gebruik wordt gemaakt van OCFS2 (Oracle Cluster File System). De OracleAS onderdelen zijn ook geclusterd: elke component is dubbel uitgevoerd en draait op een separate node. In totaal bestaat de omgeving uit een zestal servers (2 nodes met OID en de infrastructure-database in RAC configuratie, 2 Application Server nodes (OC4J) en 2 HTTP-servers).
Werkzaamheden

Relevante producten

Databases

Oracle CRS (Cluster Readiness services Oracle 10g Release 2
Oracle RDBMS 10g Release 2

Application Server

Oracle Application Server 10g Release 2 (Identity Management)
Oracle Application Server 10g Release 3 (OC4J en HTTP)

Operating Systems

Red Hat Enterprise Linux ES Release 4
Oracle Cluster File System 2 (OCFS2)