CV Edwin Kessels

Tijdens mijn projecten ben ik veelvuldig in aanraking gekomen met Cronacle. Daarnaast heb ik 3 jaar gewerkt voor Redwood Software, het bedrijf dat Cronacle en zijn voorganger JCS bedacht en ontwikkeld heeft. Nog steeds ben ik van mening dat dit een zeer waardevol product is. Mijn ervaring is echter dat bedrijven slechts een deel van de mogelijkheden gebruiken. Persoonlijk zie ik Cronacle meer als de lijm tussen de verschillende componenten van de infrastructuur en de bedrijfsprocessen.

Cronacle wordt volgens de Wikipedia als volgt gedefinieerd:

Cronacle is an event-Driven Business Process Automation and job scheduling program. It was developed by Redwood Software in 1993 and is based on the use of business events to drive IT workload rather than more traditional time date based scheduling. Cronacle is a software solution for the management of job scheduling and process automation across distributed operating system environments such as Unix, Linux, Windows, Java, and OpenVMS. The software is a real-time, event-driven Business Process Automation (BPA) and job scheduling software that uses an event-driven approach to centralize process automation across a distributed environment. Cronacle integrates business applications, custom applications, Java applications, data warehouse and SAP applications.

Modeleren van business processen

Volgens mij is het grootste voordeel van Cronacle dat het de mogelijkheid bied om verschillende delen (activiteiten) waaruit een business process bestaat uit te voeren op verschillende componenten van de infrastructuur. In de praktijk wordt een business process bijna nooit op 1 systeem (in zijn geheel) uitgevoerd. Indien bijvoorbeeld als deel van een business process, orders per FTP worden ontvangen, wordt hiervoor vaak een Unix of Linux server voor ingezet (vooral uit hoofde van security). De ontvangen orders worden bijvoorbeeld ingelezen in een systeem dat op MS-Windows draait. De facturatie draait weer op hetzelfde systeem maar dan in een andere applicatie.

Om het business process zoals hierboven beschreven is, te automatiseren is een uitdaging. De moeilijkste aspecten zijn de cross-platform (bijvoorbeeld Linux en Windows) en cross-application (order verwerk systeem en financiele administratie). Vanuit Cronacle is dit eenvoudig op te lossen om een business process te modeleren wat uit deze verschillende stappen bestaat. De voortgang van het business process is vanuit een centraal punt te volgen omdat van elke uitvoering van een stap van het business process, statusgegevens worden teruggestuurd naar de repository van Cronacle.

Oracle technologie

Cronacle 6 is gebaseerd op Oracle technologie. Om het onderste van Cronacle uit de kan te halen is een goede kennis van PL/SQL noodzakelijk. Met PL/SQL is eigenlijk alles te coderen wat van belang is voor scheduled jobs in Cronacle.

ROI van Cronacle

Een groot voordeel van Cronacle is dat in korte tijd al grote successen behaald kunnen worden. Uit Business Value Assesments blijkt vaak een terugverdientijd (ROI) van minder dan 1 jaar. Vaak wordt door het parallel uitvoeren van jobs of door de wachttijd tussen jobs te elimineren (als gevolg van event-driven technologie) al direct een duidelijke verbetering zichtbaar. Ik heb vaker in zogenaamde POC-opstellingen (Proof of Concept) aangetoond op welke eenvoudige manier Cronacle kan bijdragen tot een verbetering en het meer betrouwbaar uitvoeren van business processen.

Cronacle in combinatie met SAP

De laatste jaren heeft Cronacle flink wat terrein veroverd in de SAP-wereld. Wat bijvoorbeeld met de SAP Scheduler (CCMS) zelf niet kan worden bereikt (een business process modeleren met subprocessen in verschillen SAP-systemen zoals R/3 basis en BW), kan met Cronacle wel gerealiseerd worden. Ook de integratie van Cronacle met Solution Manager is zeer efficient te noemen.

Daarnaast zijn de schedulingsmomenten (momenten waarop de jobs gaan draaien) in Cronacle zeer flexibel. Probeer in SAP maar eens een job te maken die op oneven dagen tussen 08:00 en 10:00 om de 15 minuten draait. In Cronacle is dit kinderspel.

Naast de vele voordelen van Cronacle bestaat er echter ook 1 nadeel: de licentiekosten. Vaak lijkt dit een hoog bedrag. Wanneer echter wordt gekeken wat een optimale implementatie van Cronacle kan opleveren, wordt dit nadeel vaak snel omgebogen in een voordeel.