CV Edwin Kessels

Operationeel beheer van verschillende omgevingen (OTAP-straat) waaronder Oracle en SQL-Server databases, Business Objects, PeopleSoft, Hyperion en door ING Real Estate zelf ontwikkelde Oracle Forms applicaties.

ing

ING Real Estate – Den Haag

Januari 2008 – oktober 2008

Opdrachtbeschrijving

Operationeel beheer van verscheidende ontwikkel-, test, acceptatie en productieomgevingen (OTAP-straat). Voor ING Real Estate bestaan deze omgevingen ondermeer uit Peoplesoft met process schedulders op het Unix en Windows platform, Hyperion (Windows), Business Objects XI (Unix en Windows), SOLAR (door ING Real Estate ontwikkelde Oracle Forms applicatie), MRI (Windows), Redwood Cronacle (Job scheduling op Windows en Unix) en Quantum (Treasure Management). Het team wat dit beheer verzorgde was zowel verantwoordelijk voor de databases (Oracle, Microsoft SQL-Server) als voor de Unix-machines. Het operationele beheer werd uitgevoerd in zogenaamde T-diensten (Trouble-diensten). In deze T-dienst werd door verschillende personen uit verschillende disciplines (Database, Unix, Windows, autorisatiedesk en eerste lijns) samengewerkt om operationele problemen zo snel mogelijk de kop te kunnen bieden.

Omgeving

ING Real Estate heeft een verscheidenheid aan databases en platformen: voor zelf-ontwikkelde applicaties en de meeste commerci�le pakketten (PeopleSoft, Business Objects) wordt gebruikt gemaakt van Oracle Databases. De meeste Oracle databases zijn op een Unix platform (IBM AIX) ge�mplementeerd. De trend is echter deze databases te verplaatsen naar de nieuwe infrastructuur: Windows op ESX-servers met NetAPP. Voor de Quantum-applicatie die gebruikt maar van een Oracle 10g Release 2 database op Windows 2003 wordt gebruik gemaakt van een hot standby database (Oracle DataGuard configuratie). Naast Oracle wordt er binnen ING Real Estate veelvuldig gebruik gemaakt van Microsoft SQL-Server (zowel versies 2000 als 2005). Redwood Cronacle wordt binnen de ING Real Estate gebruikt als paraplu boven de databases, applicaties en servers; vanuit Cronacle worden business processen (die betrekking kunnen hebben op meerdere applicaties) uitgevoerd en vindt monitoring plaats.

Werkzaamheden

Belangrijk binnen het operationele beheer van de omgeving was het monitoren van de verschillende databases en Unix servers. Dit gebeurde deels geautomatiseerd (vanuit Redwood Cronacle) als handmatig op basis van controlelijsten. Op het gebied van Oracle waren de dagelijkse werkzaamheden die hieruit voortvloeide ondermeer het controleren van Oracle RMAN backups, het aanpassen van tablespaces en file-systems op Unix, het clonen met RMAN van productie-databases naar shadow-omgeving voor het oplossen van problemen en het testen hiervan. Daarnaast werd het aantal controles verder geautomatiseerd met behulp van Redwood Cronacle (zowel in PL/SQL als Unix sh-scripts); hierin werden de belangrijste applicaties en business processen (bijvoorbeeld SFTP-verkeer met derden) gecontroleerd. De controle (en herconfiguratie) van de standby-database (Oracle DataGuard) welke fysiek op een andere locatie draaide werd ook dagelijks handmatig uitgevoerd. Tot de dagelijkse werkzaamheden behoorde ook het opleveren van programmatuur voor Business Objects (Universes en rapporten), Solar (geautomatiseerd met Redwood Cronacle) en PeopleSoft (Met Quest Stat versiebeheer). Voor het beheer van de Microsoft SQL-Server databases bestonden de werkzaamheden vooral uit het uitvoeren van opleveringen (programmatuur en database-wijzigingen), Backup, Recovery en clonen van databases.

Relevante producten

Databases

Oracle 9i Release 2, Oracle 10g Release 2
SQL-Server 2000, 2005

Database options

Oracle 10g DataGuard (Hot Standby)

Operating Systems

IBM AIX versie 5
Microsoft Windows 2000, 2003

Software pakketten

Business Intelligence
Business Objects XI
ERP
PeopleSoft, Hyperion

Job Scheduling

Redwood Cronacle