CV Edwin Kessels

Om optimaal gebruik te kunnen maken van Transparent Application Failover (TAF), moet er een alternatieve configuratie in de tnsnames.ora worden opgenomen. In een Real Application Cluster (RAC) wordt nooit direct op een vaste server of node aangelogd. Het aanloggen geschiedt aan de hand van een service-naam. Het is aan te bevelen om de service-naam gelijk te houden aan de Cluster-naam. In het onderstaande voorbeeld is de cluster en service-naam RACCLUSTER. Op basis van de services-naam wordt een verbinding gemaakt met 1 van de Instances. Dit gebeurd op basis van het VIP-adres (Virtual IP Address). De VIP draait als een resource binnen RAC, wat inhoudt dat deze wordt overgenomen door een andere Node. Indien een VIP is overgenomen door een andere node, zal de Node niet automatisch de verzoeken afhandelen. Daarentegen zal de Node direct melden aan de sessie dat het VIP-adres niet beschikbaar is. Automatisch zal in de tnsnames.ora een ander wel beschikbaar adres worden gekozen. In de meeste gevallen gebeurt dit zonder dat een eindgebruiker hier wat van merkt.

Wanneer de listener een verzoek ontvangt om een connectie tot stand te brengen, zal allereerst worden bepaald welke node het minst belast is. Indien een cluster uit twee nodes bestaat, zal de verdeling bijna nooit gebalanceerd zijn. Dit heeft te maken met het feit dat 1 van de nodes de Database Resource heeft toegewezen gekregen. In de praktijk zullen de meeste connecties dan ook aan de andere node worden toegekend.

Transparant Application Failover (TAF) houdt in dat wanneer een sessie een connectie heeft met een Instance die door wat voor een reden dan ook niet meer beschikbaar is, Oracle automatisch onder water de sessie doorverbind naar 1 van de overgebleven Instances. Het is niet nodig om opnieuw in te loggen; dit wordt in zijn geheel door Oracle verzorgd.

Hieronder is de configuratie opgenomen zodat er gebruik kan worden gemaakt van Transparant Application Failover. Let vooral op de VIP-addresses in de ADDRESS-regel; deze zijn van groot belang.