CV Edwin Kessels

Indien het noodzakelijk is om het functioneren van OPMN te controleren (bijvoorbeeld wanneer een bepaalde container niet goed start), is het verstandig alle logfiles en dergelijk te schonen zodat de actuele informatie snel kan worden teruggevonden. Voor het opschonen moet de componenten op de node gestopt worden (opmnctl stopall) De volgende schoningsacties moeten worden uitgevoerd:

 Stap 1: Opschonen logfiles

Log in als de oracle gebruiker op Linux en zet het environment naar appserv. Ga vervolgens naar de directory $ORACLE_HOME/opmn/logs (cd $ORACLE_HOME/opmn/logs). Alle bestanden in deze directory kunnen verwijderd worden (rm *). Tijdens het verwijderen wordt een foutmelding gegeven dat de directory states niet verwijderd kan worden (deze melding kan genegeerd worden).

 Stap 2: Opschonen states-directory

De states directory wordt door Oracle gebruikt om processen te administeren. Indien OPMN niet loopt, moet deze directory in principe leeg zijn. Indien dit niet het geval is, kan deze handmatig geschoond worden:

 Stap 3: Leegmaken ods.ods_process tabel

Naast de states-directory wordt door Oracle ook informatie over processen weggeschreven naar de database. Hiervoor wordt de tabel ods.ods_process gebruikt. Indien OPMN niet loopt, zou deze tabel leeg moeten zijn. Indien dit niet het geval is, dan deze tabel worden leeggemaakt (in SQL*Plus):